Política de privacitat

LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (RDLOPD)

1. DRET D’INFORMACIÓ I FINALITAT

DOP OLI DEL BAIX EBRE – MONTSIA es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat recollides en l’article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, de Protecció de Dades Personals (en endavant, RDLOPD).
DOP OLI DEL BAIX EBRE – MONTSIA posa a disposició dels usuaris la Política de Privacitat de l’entitat informant als usuaris respecte als següents aspectes:
– DOP OLI DEL BAIX EBRE – MONTSIA és al’efecte del RDLOPD, Responsable del Fitxer, amb un fitxer degudament registrat al RGPD, en el qual s’inclouran les dades personals que vostè ens faciliti. La direcció del responsable del fitxer és Ctra. Raval de Crist S/N de TORTOSA (TARRAGONA).
– En compliment del que disposen els articles 5 i 6 de la LOPD, s’informa que les dades facilitades entraran a formaran part d’un fitxer responsabilitat de DOP OLI DEL BAIX EBRE – MONTSIA degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i sotmès als controls i normes establerts en el Reglament de Mesures de Seguretat.
– La finalitat per la qual es recullen les dades serà la de cada cas concret, però sempre tindrà com a objecte gestionar el servei prestat per l’empresa al client dins el marc de la relació comercial que els uneix, enviar-li informació i publicitat sobre ofertes, promocions, recomanacions i confeccionar nous productes a partir de les preferències dels nostres clients.

2. DRET D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ (ARCO)

En virtut de les lleis abans esmentades l’usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades, a través de correu electrònic a info@acobem.com, per fax al ……, o bé, enviant un correu postal a la següent adreça:
DOP OLI DEL BAIX EBRE – MONTSIA – Ctra. Raval de Crist, S/N
43500 TORTOSA (TARRAGONA).
L’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats fent clic a l’apartat -Donar-se de baixa- de tots els correus electrònics remesos per part de DOP OLI DEL BAIX EBRE – MONTSIA.

3. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expresament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades son necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a DOP OLI DEL BAIX EBRE – MONTSIA són veraces i es fa responsable de comunicar, a l’empresa, qualsevol modificació dels mateixos.
Les dades facilitades pels usuaris a DOP OLI DEL BAIX EBRE – MONTSIA seran tractades per realitzar les següents finalitats:
– Remissió de comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre productes o serveis oferts per DOP OLI DEL BAIX EBRE – MONTSIA, així com per part dels col·laboradors o partners amb els que aquest hagi assolit algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas, les comunicacions comercials seran realitzades per part de DOP OLI DEL BAIX EBRE – MONTSIA i seran de productes i serveis relacionats amb el sector de DOP OLI DEL BAIX EBRE – MONTSIA.
– Realitzar estudis estadístics.
– Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l’usuari al lloc web de la companyia.
– Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.
DOP OLI DEL BAIX EBRE – MONTSIA informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que fos a realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, es demanarà el consentiment exprés , informat i inequívoc per part dels titulars. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, DOP OLI DEL BAIX EBRE – MONTSIA no garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

4. FORMA D’ENVIAMENT DEL CORREU ELECTRÒNIC

La forma d’enviament dels nostres correus electrònics s’està realitzant complint la LSSICE (Llei Orgànica 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic) per la qual tot enviament que no hagi estat sol·licitat prèviament pel destinatari és il·legal, excepte si es fa una sola vegada, consti la paraula PUBLICITAT a l’assumpte i es faciliti la revocació del consentiment de l’usuari.
Els correus no sol·licitats incompleixen les lleis RDLOPD i LSSICE.

5. MESURES DE SEGURETAT

Conforme el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, relatiu a les Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats i No Automatitzats amb dades de caràcter personal i segons amb el que especifica l’article 81 de la RDLOPD, DOP OLI DEL BAIX EBRE – MONTSIA ha adoptat les mesures d’índole tècnic i organitzatiu necessaris per garantir aquesta seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, confidencialitat i privacitat de les mateixes, així com evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.