Avís legal

LLEI ORGÀNICA DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DE COMERÇ ELECTRÒNIC (LSSICE)

DOP OLI DEL BAIX EBRE – MONTSIA, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús. Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació. DOP OLI DEL BAIX EBRE – MONTSIA es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web de DOP OLI DEL BAIX EBRE – MONTSIA.

1. DADES IDENTIFICATIVES

Denominació social: DOP OLI DEL BAIX EBRE – MONTSIA
Nom comercial: acobem
Domicio social: Ctra. Raval de Crist S/N de TORTOSA (TARRAGONA)
CIF / NIF: Q4300154D
Telèfon: 977581212
email:info@acobem.com
Inscrita en el Registre (Mercantil / Públic): ….
Nom de domini: dopbaixebremontsia.com

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necearios per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat de DOP OLI DEL BAIX EBRE – MONTSIA o, si s’escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel · lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.
Independentment de la finalitat per la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de DOP OLI DEL BAIX EBRE – MONTSIA. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de DOP OLI DEL BAIX EBRE – MONTSIA es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel · lectual o industrial de l’autor.
Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a DOP OLI DEL BAIX EBRE – MONTSIA i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests.
DOP OLI DEL BAIX EBRE – MONTSIA autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de DOP OLI DEL BAIX EBRE – MONTSIA.
DOP OLI DEL BAIX EBRE – MONTSIA reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna de DOP OLI DEL BAIX EBRE – MONTSIA sobre aquests, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part del mateix. Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic info@acobem.com.

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

DOP OLI DEL BAIX EBRE – MONTSIA s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introducidad per un tercer aliè a aquest.

Ús de Cookies
El lloc web de DOP OLI DEL BAIX EBRE – MONTSIA pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades al lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la transmissió ulterior, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. Les galetes, en cap cas, proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i ni s’utilitzaran per a la recollida d’aquests.
Mitjançant l’ús de les cookies és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita. S’utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades.
L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal · lació en el seu equip. Si us plau, consulti les instruccions del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Política d’enllaços
Des del lloc web del client, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que DOP OLI DEL BAIX EBRE – MONTSIA no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers als seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, DOP OLI DEL BAIX EBRE – MONTSIA manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.
DOP OLI DEL BAIX EBRE – MONTSIA no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web de DOP OLI DEL BAIX EBRE – MONTSIA. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, DOP OLI DEL BAIX EBRE – MONTSIA es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col · laborant de manera activa en la retirada o, és el cas, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.
Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, DOP OLI DEL BAIX EBRE – MONTSIA no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circuntancias semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.
Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús dels Jutjats i Tribunals de TORTOSA.